BEKRÄFTADE DELTAGARE 13/5:  

Embracer, Forcit, Moelven, Ellevio, Two, Somas, Byggbeslag, Procruitment, Tickster. 

Våra organisationer står inför stora omställningar. AI, hållbarhet, det nya arbetslivet.

HR transformeras snabbt. Stöttande & administrativt –> Strategiskt & affärsdrivande.

Saknas ett framtidsinriktat, affärsnära och strategiskt nätverk för HR ledare i Värmland.

SAMMANHANGET FÖR DIG SOM ÄR LEDARE INOM HR I VÄRMLAND 

Nätverkets teman utgår från de behov deltagarna i nätverket har. Vårt fokus är alltid på affärsnära, strategiska och framåtlutade HR/People frågor. Vi balanserar mellan att inspirera & blicka framåt samtidigt som det ska vara konkret och applicerbart här & nu.

Teman för nätverket som startar 28 maj. 

  • UPPSTART: HR trender idag och framåt & lära känna varandra!
  • Träff 2: HR & Affären. Roll, uppdrag och mandat
  • Träff 3:Kultur & ledarskap
  • Träff 4: Inkludering & Mångfald
  • Träff 5: Lärande & utveckling 
  • Träff 6: HR processer 2.0 – Ai & HR, från det årliga till det löpande. 

Vid varje träff lyfter vi 1-2 konkreta utmaningar från gruppens deltagare som vi arbetar med tillsammans. 

Vi bygger trygghet och tillit i gruppen för att skapa en transparens och öppenhet där en vill och kan dela. Gemensam Linkedin grupp där dialogen pågår mellan träffarna.

TRE GRUNDSTENAR

Vi vet att tiden är knapp och när vi investerar tid i ett nätverk så vill vi också att det ska ge massvis tillbaka. Vi ska komma tillbaka fulla av energi, ny kunskap och konkreta lösningar. 

Vi bygger på TRE grundstenar och kompromissar aldrig med värdet det ska ge dig som deltagare!


  • VI ÄR VARANDRAS BOLLPLANK & KUNSKAPSGIVARE
  • VI ÄR ÖPPNA, BJUSSIGA OCH NYFIKNA
  • VI GER KONKRETA LÖSNINGAR PÅ VARANDRAS AFFÄRSUTMANINGAR

GRUNDARE & FACILITATOR 

I mina tidigare operativa uppdrag har jag verkligen sökt efter ett sånt här sammanhang. Så nu skapar jag det! Ett nätverk med fokus på affärsnära, strategiska och framtidsinriktade HR frågor. Ett sammanhang där en som ledare inom HR/People kan hålla sig uppdaterad, fylla på med kunskap och få nya perspektiv på de utmaningar och möjligheter som rollen som HR ledare står inför idag.

Som AI, kultur & ledarskap, CSRD, inkludering & mångfald, det hybrida arbetslivet & att bygga lärande organisationer med en hög förändringsförmåga, för att nämna några.

Vi lär av varandra, och såklart, blandar asgarv med allvar!

Häng på när vi utvecklar HR in i framtiden, i Värmland! 

PRAKTISKT

FÖR VEM?

För dig som har en ledande/strategisk roll inom HR/People som söker ett sammanhang där du får kunskap, nätverk och konkreta lösningar för att ännu bättre kunna leda din organisation in i framtiden. 

PRIS?

15 000 sek exkl moms (fika, lunch ingår)NÄR?

6 halvdagar 12-17. Maj 2024-Maj 2025. START 28 MAJ

VAR?

Värmlands Museums härliga lokaler. 

INFORMATION & ANMÄLAN

sofia@sofiasvahn.se, 0739570807