Med +15 års erfarenhet i gränslandet mellan HR, Kommunikation och Hållbarhet på ledningsnivå har jag lärt mig vad som krävs för att driva förändring och bygga organisationer rustade för framtiden. Jag förstår vad som är lätt, men också vad som kan vara riktigt svårt.

I min roll som rådgivare, förändringsledare och styrelsearbetare stöttar jag vd, ledningsgrupper och styrelse med analys & strategi. Men också det viktigaste, att få förändringen att hända i organisationen. 

Vi framtidssäkrar tillsammans

Rådgivare & Bollplank

Stöttar vd, ledningsgrupper och styrelse med analys och strategi.

Förändringsledare

Stöttar er med att få förändringen att hända som förändringsledare/interim. 

Moderator & Talare 

Inspirationsföreläsare & moderator av interna och externa events.

Referenser

Lars Appelqvist

Senior Vice President, HKScan

”Sofia har en strategisk höjd, vågar utmana och bidrar alltid med perspektiv som utvecklar och får mig att tänka nytt. Detta i kombination med en stark drivkraft och en vass kommunikativ förmåga gör henne till en person jag gärna jobbar tillsammans med”

Siri Wikander

People Growth Expert

”Sofias energi, driv och tydliga värderingar inspirerar. Hennes kompetens inom såväl kommunikation, HR som hållbarhet i kombination med en hög strategisk förmåga och genomförandekraft är en styrka som många organisationer behöver för att vara relevanta idag och framåt”

Kathrine Löfberg

Styrelseordförande, Löfbergs

 ”Sofia har under sina år på Löfbergs haft en central roll i arbetet med vår kultur och kommunikation, inte minst inom inkludering, jämställdhet och mångfald. Hon driver frågor med ett stort engagemang och har en förmåga att alltid koppla till affärsnyttan, vilket varit värdefullt både för den operativa verksamheten såväl som ett stöd för oss i styrelsen.”

Hör av dig så tar vi en fika!