Hur kan ni framtidssäkra?

”Det handlar om att säkerställa att kultur, värderingar, ledarskap, strategier, kommunikation och processer utgår från människors fundamentala behov av att bidra och känna tillhörighet, ges en hög grad av tillit kombinerat med en tydlig riktning och meningsfullhet. Och när människor utvecklas så utvecklas verksamheten. För det går helt enkelt inte att göra tvärtom”

Tre snabba för att framtidssäkra

Ledarskap som ger riktning, mening och trygghet

Att bygga team med hög psykologisk trygghet i kombination med en förmåga att kommunicera riktning framåt och möjliggöra samarbete är superkrafter som bör prägla ledarskapet i organisationer som vill bygga en framtidssäkrad kultur. Ledarskap som tar sin utgångspunkt i policys, kontroll och ett enögt fokus på finansiella resultat tar bort kraften i människor och därmed organisationer.

Och att det är värt att investera i ett ledarskap för framtiden är tydligt. När framtidens medarbetare säger sitt hamnar ledarskapet på topp tre i vad som är viktigast vid valet av arbetsgivare. Tätt efter kollegor & arbetsmiljö och förmåner. (YPAI 2022)

Tre tips för att utveckla ert ledarskap för framtiden

  • Fokusera på autonomi och tillit. Känslan av att ha kontroll, att kunna påverka sin situation, är en av människans viktigaste drivkrafter och tätt kopplat till motivation och engagemang (SCARF).
  • Be om feedback och dela misstag. Ledare som kontinuerligt visar att de vill ha feedback och vågar visa sig sårbara bygger team med en hög psykologisk trygghet.
  • Visa riktning genom att kontinuerligt kommunicera VARFÖR och VAD och säkerställ att medarbetarna har rätt förutsättningar att lyckas med HUR:et. Tydliga uppdrag och kontinuerliga one2ones är effektiva verktyg.


Hör av dig om du är nyfiken på hur ni kan utveckla ett tydligt ledarramverk med fokus på beteenden som framtidssäkrar ert ledarskap och blir motorn i att nå era affärsmässiga mål.

Kulturen är ditt varumärke.
Internt = externt.

Gränsen mellan vad som är internt och externt är utsuddad och organisationer som vill vara relevanta för dagens och morgondagens medarbetare behöver se att varumärke och kultur är olika sidor på samma mynt. Kulturen är hur ditt varumärke känns. Det enda sättet att bygga starka varumärken är att börja inifrån. Ganska självklart egentligen. Om vi ser på våra organisationer som glasboxar. Allt som finns på insidan syns utifrån. Då blir det logiskt att börja med att investera i att göra det fint inuti och se till att de som finns på insidan, era medarbetare, mår bra och trivs. För det är svårt och dyrt att måla glasväggar, och efter ett tag börjar ju färgen att flagna.  

Är det lönsamt att investera i en kultur där medarbetare mår bra?

En studie från Society for Human Resource Management (SHRM) från 2020 visar att “giftiga/destruktiva” företagskulturer var anledningen till att 20% av amerikanerna bytt jobb de senaste 5 åren, till en kostnad av 223 miljarder USD. 

Tre tips för att bygga ert varumärke inifrån

  • Säkra att ert syfte, vision och värderingar är meningsfulla och tydliga för medarbetare och kunder. Och när de lever i organisationen blir de hjärtat i er kultur.
  • Se till att HR och Marknad krokar arm. Och det är dags att ta med Hållbarhetschefen också. Där har ni er magiska trio för att leda arbetet med att framtidssäkra ert varumärke och kultur.
  • Nyttja kraften i er viktigaste varumärkestillgång, stolta och engagerade medarbetare! Låt dem berätta historierna och gör det enkelt för dem att sprida till sina nätverk.


Hör av dig om du precis som jag tror att er kultur kan bli er största konkurrensfördel och har bestämt dig för att få fler att upptäcka det! 


Inkludera en mångfald av perspektiv för smartare beslut

För att lyckas framtidssäkra krävs att din organisation kan klara av att se vad som finns runt hörnet, och för att göra det krävs en bredd av perspektiv. Det är helt enkelt inte smart att vara homogen. Trots att vi har spaltmeter av data och forskning på varför mixade grupper är bra för såväl lönsamhet som innovation så har till exempel tillväxten av kvinnor på de högsta positionerna i svenska bolag aldrig varit svagare. Det är dags att vända detta, och här krävs mod och målmedvetenhet, från styrelserummet till fikarummet.

Stiftelsen Allbrights senaste genomlysning av svenska börsbolag visar att bolag med en jämställd ledning hade en 8% högre vinstmarginal än genomsnittet och att bolagen utan kvinnor i ledningsgrupper hade 12% lägre vinstmarginal.  Att bara fokusera på representation räcker dock inte. Forskning visar att just analysförmågan är anledningen till att bolag med en högre mångfald presterar bättre. Och för att ta tillvara på analysförmågan krävs ett inkluderande ledarskap och en kultur där medarbetare oavsett kön, ålder, etnicitet ges likvärdiga möjligheter att vara med och bidra. 

Tre tips för att komma igång med ert Inkluderings & Mångfaldsarbete

  • Kartlägg ert nuläge genom intervjuer, medarbetarundersökningar eller fokusgrupper. Säkerställ att datan går att skära på ålder, kön, antal år i bolaget etc för att se mönster.
  • Särkoppla inte utan hantera som övriga strategiska frågor genom ett tydligt varför, målsättningar, aktiviteter, resurser och ansvar. Ledningen äger frågan med stöd från HR och cheferna är de allra viktigaste för att lyckas med förändringen.
  • Bygg kunskap och medvetenhet genom konkreta exempel som organisationen får diskutera. En workshopserie där ni arbetar med scenarios är en bra metod att testa. Läs mer om hur Löfbergs gjorde nedan.


Hör av dig så börjar vi tillsammans resan med att gå från ord till konkret handling i ert inkluderings och mångfaldsarbete!


Hör av dig så tar vi en fika!