Tjänster

Jag utvecklar organisationer för framtiden. Lönsamma hållbara organisationer som sätter människan i centrum. Jag skräddarsyr alltid mina tjänster efter era behov men det handlar ofta om att utveckla värderingar, syfte, kultur, ledarskap, kommunikation, strategier och processer för att navigera i en snabbrörlig värld med nya förväntningar från såväl medarbetare som konsumenter. 

Och jag gör det alltid med engagemang, mod och glädje!

Rådgivare & Bollplank

Stöttar vd, ledningsgrupper och styrelse med analys och strategi.

Förändringsledare


Stöttar er med att få förändringen att hända som förändringsledare /interim

Moderator & Talare

Inspirationsföreläsare, moderator och facilitator av interna och externa events.