Med utveckling som drivkraft

”Med engagemang, mod och glädje stöttar jag hållbara verksamheter att nå sin fulla potential genom att sätta människan och kulturen i centrum.”

Den transformation som just nu sker i världen och arbetslivet är en våg som vi bara sett början av. Digitalisering, kompetensbrist, gig ekonomin, klimatkris, stress och ohälsa, inkludering & mångfald, sökandet efter meningsfullhet och sammanhang, transparens, flexibilitet och frihet. 

Listan kan göras lång och många organisationer behöver nu snabbt hantera stora förändringar för att framtidssäkra sin verksamhet. 

Min drivkraft i livet har alltid varit att utveckla och utmana det invanda. Alltid med perspektivet att vilja förändra och förbättra för samhället, människor och världen. De senaste 15 åren har jag arbetat i ledande positioner inom näringslivet där jag drivit förändring inom kultur, värderingar, ledarskap, hållbarhet, lärande, inkludering, jämställdhet & mångfald. Alltid med kommunikation som ett av mina viktigaste verktyg. 

I början av 2023 bestämde jag mig för att starta eget. Helt enkelt för att jag är för nyfiken för att låta bli och för att jag är övertygad om att det är nu det händer. Vi lever i en tid då förändringen i arbetslivet sker i en rasande fart och de organisationer som blir vinnare är de som på riktigt vågar sätta människan och sin kultur i centrum. Och den förändringen vill jag vara med och bidra till, in i framtiden, för dit ska vi!

Ska du med? Det är roligare tillsammans!

Hör av dig så tar vi en fika!