Moderator & Talare

”Jag är en van talare och moderator och erfaren när det gäller att hålla ihop såväl digitala som fysiska möten med hög grad av interaktion. Jag tar gärna uppdrag som inspirationsföreläsare likväl som att jag med glädje håller ihop en större konferens eller ledardag där jag stöttar med alltifrån program till manus och genomförande.”

Områden jag gärna talar kring

  • Kultur och varumärke – olika sidor av samma mynt och magin som uppstår när hållbarhet, hr och marknad krokar arm.
  • Inkludering och Mångfald – så blåser du liv i policys och får alla att bli en del av lösningen. Och knyter det till affärsnyttan!
  • Kultur och ledarramverk – Varför det behövs och hur det blir motorn i er kulturförflyttning. Och hur du mäter förändringen.
  • Engagerande internkommunikation – från sändande redaktionellt till involvering och dialog med medarbetarna i centrum.
  • Modernisera HR processer – resan från det årliga styrda till det löpande och medarbetardrivna.

Moderator

Tidigare events som jag faciliterat och modererat.

Löfbergs strategi 2030

Projektledare och moderator för lansering av nytt syfte, vision och strategi för 340 medarbetare i 8 länder. Fysiska möten och workshops med samtliga medarbetare.

Löfbergs Culture Manifesto

Workshopserie och digital event där 340 medarbetare arbetade fram grunden till Löfbergs Kultur – och ledarramverk.

Leading the Löfbergs Way

Programansvarig och facilitator för utrullning av ledarramverk med tillhörande ledarutveckling för 70 ledare. Digitalt på Teams med en hög grad av interaktion och workshops.

Talare 

Ett axplock av tidigare uppdrag som talare & paneldeltagare.

Employer branding talks 2022

Odd Work & Winningtemp

”Datadriven företagskultur i realtid”

Internetdagarna 2020

Internetstiftelsen

”Från redogörande hållbarhetskommunikation till modern aktivism?”

Morgondagens Näringsliv 2022

NWT

”Social hållbarhet – Ansvar för människan, internt och externt.” 

Genius 2019

Region Värmland

Talare när Löfbergs mottog Genius priset på en av Sveriges största konferenser för jämställdhet.

Referenser

Tidigare uppdragsgivare och samarbetspartners

Sandra Sundbäck

Vd, Paper Province

”Sofia har varit en mycket uppskattad talare på Winks nätverksträffar där hon vid flera tillfällen delat kunskap och inspirerat, dels inom kultur, inkludering och jämställdhet samt inom affärsstrategi och målstyrning. Genom att vara ärlig, tydlig och trygg i sitt ämne lyckas hon alltid inspirera och skapa ett högt engagemang hos publiken”

Carl Jacobsson

Vice President Customer Success, Winningtemp

Sofia har varit en uppskattad talare både i interna utbildningsinsatser för våra medarbetare som externt i samarbete med ex Employer Branding Talks där hon med professionalism i kombination med humor och värme öppet och transparent delat med sig av såväl framgångsfaktorer som lärdomar från att börja arbeta löpande och datadrivet med kultur och medarbetarinsikter med stöd av Winningtemp

Olle Karlsson

Ägare och producent OPTV

Jag har vid flertalet tillfällen arbetat med Sofia framför kameran, som såväl moderator som föreläsare och känner mig alltid trygg i Sofias leverans. Hon är väl förberedd och kunnig inom sitt ämne, har en hög energi och ett bra tempo. Detta i kombination med en förmåga att improvisera och fånga upp stämningar och spontana frågor ger programmet en nerv som är viktig, inte minst vid digitala events.

Hör av dig så tar vi en fika!