MÅNGFALD & INKLUDERING

FRÅN ORD TILL HANDLING 


Ökad lönsamhet & innovationskraft. Bättre förståelse för kunder & konsumenter. Fler perspektiv vid beslutsfattande. Ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. En engagerande & trygg arbetsmiljö.  

Fördelarna med ett aktivt arbete med Mångfald & Inkludering är många! 

Är det dags att komma igång med ert Inkluderings & Mångfaldsarbete, eller att ta nästa steg. Men du vet inte riktigt hur? Bra, då ska du fortsätta läsa!

Den här utbildningen ger er den kunskap och de verktyg ni behöver för att gå från ord till handling. 

 • Inspiration & kunskap
 • Verktyg & övningar
 • Ert nuläge & väg framåt

MÅL MED UTBILDNINGEN

Efter utbildningen ska deltagarna ha fått: 

 • Insikter kring var organisationen befinner sig på den sk. Mångfaldstrappan.
 • Kunskap, verktyg och insikt i hur ni ska fortsätta, eller påbörja arbetet med inkludering & mångfald.
 • Kunskap och förståelse för hur det stöttar era verksamhetsmål.


FRÅGOR SOM UTBILDNINGEN SKA GE DIG SVAR PÅ

 • Varför I&D är en strategisk affärsfråga, och hur ni hittar ert VARFÖR.  
 • Nuvarande och kommande lagkrav och regler som påverkar, ex CSRD.
 • Affärsmässiga/finansiella argument för att få med alla på resan
 • Skillnaden mellan mångfald & inkludering och hur de går i takt.
 • Vart ni är på ”Mångfaldstrappan”/Diversity Awareness Ladder
 • Hur arbetet ska stötta era verksamhetsmål.
 • Hur ansvaret och arbetet bör organiseras
 • Inkluderande ledarskap och medarbetarskap 
 • Hur en mäter, följer upp och rapporterar data och framsteg 
 • Verktyg, övningar och en ”exempelmall” för en I&D strategi/plan.
 • Tips, framgångsfaktorer & fallgropar från andra verksamheter


MÅLGRUPP 

Du som behöver öka din kunskap kring Inkludering & Mångfald, oavsett om du arbetar inom näringslivet eller offentlig sektor.

Kanske jobbar du idag som:

 • Vd/ i en ledningsgrupp
 • HR chef/Head of People/HRBP
 • Hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg
 • Kommunikationschef, kommunikationsstrateg
 • Styrelseledamöter & övriga beslutsfattare som arbetar strategiskt

PRAKTISKT

Tid och Plats: 

6 december, centrala Karlstad

Heldag 09 – 17. Lunch & fika ingår.

Kursavgift: 

7995 SEK exkl. moms

Frågor: 0739-570807, sofia@sofiasvahn.se


TVÅ CENTRALA SYNSÄTT SOM PRÄGLAR

Affärsnyttan ör drivkraften 

Ledningen äger 

Ett framgångsrikt inkluderings & mångfaldsarbete MÅSTE utgå från den affärs/verksamhetsnytta arbetet ska generera, dvs verksamhetens VARFÖR. Detta kommer att varierar från verksamhet till verksamhet. Det kan vara kompetensbrist, utveckla nya kunderbjudanden/förstå marknaden, öka innovationstakten eller stärka engagemanget bland era medarbetare. 


Arbetet med mångfald och inkludering är en strategisk fråga ägs av ledning/vd och integreras i hela verksamheten med tydliga mätbara mål, uppföljning, budget och mandat. HR/People/annan ansvarig har en viktig roll som expert, facilitator och processledare. Ledarna är centrala som ambassadörer och behöver gå först. 


KURSLEDARE SOFIA SVAHN

”Sofia har +15 års erfarenhet på ledningsnivå inom HR, Kommunikation och Hållbarhet från familjeföretag som Axel Johnson-koncernen och Löfbergs. Hon har strategisk och operativ erfarenhet av att leda och implementera inkluderings & mångfaldsarbete, och delar transparent såväl framgångsfaktorer som fallgropar från sina tidigare operativa uppdrag. Idag är Sofia strategisk rådgivare och styrelseledamot där hon stöttar med expertis kopplat till kultur, ledarskap och social hållbarhet, alltid med en stark koppling till affärsnyttan och verksamhetens förmåga att nå uppsatta mål.”

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!