Rådgivare & Bollplank

”Med min vana från uppdrag på högsta ledningsnivå och nära samarbete med styrelse och ägare är min roll att vara rådgivare till VD, ledningsgrupper och styrelser. Jag tar både uppdrag som bollplank, styrelseledamot men också mer omfattande analys och strategiarbete. Tillsammans kommer vi fram till det upplägg som adderar mest värde. ”

Exempel på uppdrag

  • People Strategy inklusive KPI:er
  • Utveckla ert arbetsgivarvarumärke (EVP)
  • Organisationsförändringar inklusive förändringskommunikation
  • Inkludering & Mångfald
  • Utveckla Kultur- och ledarramverk (bryta ner värderingar i beteenden)
  • Digitalisera/modernisera HR processer
  • Internkommunikationsstrategi
  • Hållbarhetsramverk/strategi inkl. rapportering i linje med lagkrav
  • Utveckla syfte, vision och värderingar

Referenser

Tidigare uppdragsgivare och samarbetspartners

Lars Appelqvist

Senior Vice President, HKScan

”Sofia har en strategisk höjd, vågar utmana och bidrar alltid med perspektiv som utvecklar och får mig att tänka nytt. Detta i kombination med en stark drivkraft och en vass kommunikativ förmåga gör henne till en person jag gärna jobbar tillsammans med”

Siri Wikander

People Growth Expert, Beyond Learning

”Sofias energi, driv och tydliga värderingar inspirerar. Hennes kompetens inom såväl kommunikation, HR som hållbarhet i kombination med en hög strategisk förmåga och genomförandekraft är en styrka som många organisationer behöver för att vara relevanta idag och framåt”

Kathrine Löfberg

Styrelseordförande, Löfbergs

 ”Sofia har under sina år på Löfbergs haft en central roll i arbetet med vår kultur och kommunikation, inte minst inom inkludering, jämställdhet och mångfald. Hon driver frågor med ett stort engagemang och har en förmåga att alltid koppla till affärsnyttan, vilket varit värdefullt både för den operativa verksamheten såväl som ett stöd för oss i styrelsen.”

Hör av dig så tar vi en fika!