FRAMTIDSSÄKRAT 

Ett utvecklingsprogram och nätverk för HR ledare!

Ett tight nätverk & program maxat med kunskap inom de frågor som idag är centrala i HR:s uppdrag, att utveckla affären, kulturen och människorna! 

Vi lär av varandra såväl som av andra bolag och experter i framkant. 

Under våren 2024 startar två grupper, en i Karlstad och en i Stockholm (tillsammans med Move Management)

Häng på, så skapar vi tillsammans Sveriges mest nytänkande HR -nätverk! 

Sofia Svahn

Och jag lovar, vi kommer ha riktigt kul på vägen! 

DELAR UR PROGRAMMET 

 • Kulturen som vårt viktigaste verktyg för att nå våra verksamhetsmål.
 • HR & Affären. Strategi, mandat, mätbara resultat.
 • HR processer 2.0 – Från det årliga toppstyrda till det löpande och behovsstyrda.
 • Så bygger vi en lärande organisation.
 • Ai ❤️ HR. Ai sprint för att identifiera hur Ai kan skapa värde för HR-processer & medarbetarupplevelsen.

TRE GRUNDSTENAR

Vi vet att tiden är knapp och när vi väl investerar i en utbildning eller ett nätverk så vill vi också att det ska ge massvis tillbaka. Vi ska komma tillbaka fulla av energi, ny kunskap och konkreta lösningar. 

”Framtidssäkrat” är precis just det nätverket.

Vi bygger på TRE grundstenar och kompromissar aldrig med värdet det ska ge dig som deltagare!


 • VI ÄR VARANDRAS BOLLPLANK & KUNSKAPSGIVARE
 • VI INSPIRERAS AV DE BÄSTA
 • VI GER KONKRETA LÖSNINGAR PÅ VARANDRAS AFFÄRSUTMANINGAR

VÅRA EXPERTER

SIRI WIKANDER 
Beyond Learning 

Tillsammans med Siri utforskar vi hur vi bygger en organisation med förutsättningar för ständigt lärande och utveckling. 

Vi dyker djupt i HR:s uppdrag och berör ex områden som;  Från årligt & toppstyrt till löpande & behovsstyrda HR processer, HR:s uppdrag när medarbetarna äger sitt lärande? Så mäter vi effekterna av lärandeinsatser, och kopplar till affären. 

SARA BREMAN 
High Five HR

Tillsammans med Sara kommer vi att genomföra en HR X Ai sprint där vi kommer fram med konkreta lösningar på hur AI kan skapa värde i medarbetarresan, stärka medarbetarupplevelsen och minska administrativa uppgifter i HR processer. 

Vi kommer också lyfta viktiga aspekter kring användandet av AI såsom etik och bias.

Sebastian Wettermark
WILDFIRE

Tillsammans med Sebastian på Wildfire benar vi ut de delar som får oss att omvandla värdeord till handling. Vad kultur är och hur den uppstår – vad säger forskningen? Hur kulturen påverkar organisationens förmåga att prestera. Hur vi kan påverka och förändra beteenden.? Verktyg och metoder för löpande kulturbygge. Och hur vi säljer in värdet av ett proaktivt kulturarbete. 
PRAKTISKT

FÖR VEM?

För dig som har en ledande/strategisk roll inom HR/People som söker ett sammanhang där du får kunskap, nätverk och konkreta lösningar för att ännu bättre kunna leda din organisation in i framtiden. 

PRIS?

 • Karlstad: 38 000 sek exkl moms (fika, lunch ingår vid våra fyra halvdagar., resor, mat och boende bekostas av deltagarna vid våra två lunch2lunch och inspirationsresan) 
 • Sthlm: 45 000 sek exkl moms (lunch & fika ingår) NÄR?

 • Karlstad: Mars 2024- Mars 2025 (första träffen 13-14 mars)
 • Sthlm: April 2024-April 2025 (prel start 10 april)

HUR?

 • Värmland: Fyra halvdagar, två lunch2lunch och en inspirationsresa (heldag) till Stockholm. 
 • Sthlm: Två heldagar, fyra halvdagar. Centrala Sthlm. 

INFORMATION & ANMÄLAN

sofia@sofiasvahn.se, 0739570807GRUNDARE & FACILITATOR

Sofia har +15 års erfarenhet på ledningsnivå inom HR, Kommunikation och Hållbarhet från familjeföretag som Axel Johnson-koncernen och Löfbergs. Hon har strategisk och operativ erfarenhet av att bygga organisationer rustade för framtiden, och delar transparent såväl framgångsfaktorer som fallgropar från sina tidigare operativa uppdrag.

Idag är Sofia strategisk rådgivare och styrelseledamot där hon stöttar med expertis kopplat till kultur, ledarskap och social hållbarhet, alltid med en stark koppling till affärsnyttan och verksamhetens förmåga att nå uppsatta mål.